www.laoalliance.org - Comments/Lyrics/Songs II
Firmenname - Slogan

Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ຟ້າ-ຝາກແຜ່ນດີນ..sith Dongdok (ແຕ່ງ).. ອາທິດ..ຮ້ອງ
ອຈ.ສິດ..ຂໍມອບເພັງນີ້ໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງລາວທຸກຄົນເພື່ອເປັນຂວັນແລະກໍາລັງໃຈ..ຊາຕາກັມຂອງຊາດຍັງບໍ່ຂາດ.ຊາດຕ້ອງການຄວາມສາມັກຄີຂອງລາວທັງຊາດ-ຍຸກນີ້ຍຸກຄົນຫານເດີນອອກຫນ້າ-ດອກຈໍາປາເບັ່ງບານ-ພະຍາມານຈະດັບສີ້ນ..
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Poo Chanh - LAO song.wmv
Poo Chanh - LAO song.wmv
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Rock ຄວາມຍຸຕິທັມຢູ່ໃສ
 
  

Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Bounchanh ບຸນຈັນ : ອາລັຍບ້ານເກີດ
ເພງ : ອາລັຍ ບ້ານເກີດ (Alaï Ban Keud).ຂັບຮອ້ງ ໂດຍ : ບຸນຈັນ ນາມເມືອງວົງ (Bounchanh Nammuongvong).ປະພັນ ໂດຍ : ບຸນຈັນ ນາມເມືອງວົງ (Bounchanh Nammuongvong).ຕັດຕໍ ປະກອບຮູບພາບ ວີດີໂອ ໂດຍ : ສົມລິດ ໄຊຍ...
  
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao song (ທ່ານຜູ້ນຳ)
ເພັງ: ທ່ານຜູ້ນຳແຕ່ງແລະຮ້ອງໂດຍ: ອຈ. ຂຸນຊ້າງ
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao song lanxang Kingdom
ເພັງ: ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ
 
 

  Click on thumbnail to open document
  
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Laotian Refugee Song
From 1975 to 1985, after the communists had seized power and were consolidating their hold, some 350,000 persons fled across the Mekong River to Thailand and, in most cases, resettled in third countri...
  
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Monkey Talk ລິງປາກເປັນ
http://www.laoserixon.com/
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Talking Monkey2 ລິງປາກເປັນພາກສອງ
http://www.laoserixon.com/
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Song. Pheng 3 Bor.
ເພັງສາມບໍ່..(ບໍ່ຮູ້,ບໍ່ເຫັນ,ບໍ່ຈັກ)ແຕ່ງໂດຍ:ອາຈານ ຂຸນຊ້າງຂັບຮ້ອງໂດຍ: ຂຸນພົນ
 

 ບົດກະວີ...ລາວຮັກລາວ

ຄວາມເປັນລາວດ້ວຍກັນນັ້ນ   ຕັດບໍ່ຂາດດອກສາຍໄຍ...ພີ່ນ້ອງເອີຍ.ເຖີງຈະຫນີເນົາແດນໄກ   ກໍຫ່ວງຫາຄິດເຖີງບ້ານສິ່ງທີລາວເຮົາຄວນຮູ້       ຢ່າຫລົງຄໍາພວກຄົນຖ່ອຍ.ພັກ-ລັດນັ້ນເພີ່ນຂີ້ຂ້າ.....ຂອງແກວແທ້ຕັ້ງແຕ່ດົນ..ທ່ານເອີຍ

ອາຈານສິດຈະປ່າວຮ້ອງ     ໃຫ້ລາວຮ່ວມຄວາມສັມພັນ..ເລືອດຂອງຄວາມເປັນຄົນລາວ   ໃຫ້ຮັກລາວແລະແພງເຊື້ອ.. ບໍ່ມີໃຜຮັກລາວແທ້            ລາວຮັກລາວນັ້ນແຫນ້ນແກ່ນ..ຮັກເພາະເລືອດເຈົ້າແລະຂ້ອຍ    ເປັນລາວແທ້ບໍ່ແມ່ນແກວ..ທ່ານເອີຍ

ພັກຜີບ້າມັນປ່າວຮ້ອງ      ວ່າແກວ-ວຽດຮັກລາວຫລາຍ.ຮັກເພາະຫມໍ..ໄກສອນ     ພໍ່ແມ່ມັນເປັນແກວແທ້.ແມ່ຄົນລາວທີ່ລາວຮູ້        ແມ່ບຸນທັມ..ລູກຕິດພໍ່...ພັກຜີບ້າເພີ່ນກໍຮູ້          ແຕ່ຕົ່ວະຕົ້ມຫລອກລາວ...ພີ່ນ້ອງເອີຍ..

ລາວຮັກລາວເລືອດເຂັ້ມຂົ້ນ     ຄືລາວນອກກັບລາວໃນ...ເລີກເຊື່ອຟັງຄົນຕົ໋ວະ           ພວກທີ່ໂກງກີນບ້ານ...ພວກມັນເປັນໂຈນແທ້        ສັນດານໂຈນ..ຄົນຖ່ອຍ...ດອກຈໍາປາຄົນຮັກບ້ານ     ຮັກລາວແທ້ບໍ່ລ່າຍພາງ..ທ່ານເອີຍ

ລາວຮັກລາວໃນເທື່ອນີ້       ເພາະສາຍເລືອດເປັນຂອງຈິງ.ຮ້ອຍເປີເຊັນເປັນຄົນລາວ    ເລືອດແກວບໍ່ມີແທ້ ... ມຸ້ງແກ້ໄຂບັນຫາແທ້      ທ້ອນໂຮມລາວເພື່ອສ້າງຊາດ...ໃຜຄິດຄືແບບນີ້           ໃຫ້ມາຊ້ວນຊ່ວຍກັນ...ທ່ານເອີຍ

ດອກຈໍາປາຮ້ອງຮຽກເອີ້ນ     ເຊີນພວກທ່ານທັງຫລາຍ...ໄດ້ຍີນສຽງອາຈານສິດ           ຮ້ອງປ່າວມາເປັນເພັງແລ້ວ ໃຜເຫັນດີນໍາເຂົາດ້ວຍ          ຢ່າເມີນເສີຍ ບອກພຽງມ່ວນ ຂໍໃຫ້ມາຊ່ວຍຊ້ວນ              ເຂົາຄົນກ້າແລະເຮັດຈິງ..ທ່ານເອີຍ..

ຄັນພວກທ່ານຫາກເຮັດໄດ້       ຕາມຄໍາບອກຂອງອາຈານ..ຜະເດັດການທີ່ຄອງເມືອງ        ເພີ່ນຈະຫນາວແຕ່ໃຈຮ້ອນ....ນອນບໍ່ຫລັບອີກຫລາຍມື້         ເພາະເພີ່ນມີຄຸ່ຊົກໃຫມ່ .ມວຍຄ້າຍດຽວທີ່ແຫກຄອກ     ອອກມາສູ້..ທ້າຊົກChamp...ທ່ານເອີຍ

( ຂອບໃຈທີ່ທ່ານອ່ານແລະພິຈາຣະນາຄວາມຫມາຍຈອງບົດກະວີນີ້ ຫາກທ່ານເຫັນວ່າອາດພໍມີປໂຫຍດຂໍຄວາມກະຣຸນາForward ຕໍ່ກັນດ້ວຍ )
ສິດ ດົງໂດກ..ສົ່ງຂ່າວເພື່ອນ..ພັກປະຊາທິປະໄຕລາວ

ຂໍຝາກຖາມຂ່າວເພື່ອນ          ຜູ້ເປັນຫ່ວງເມືອງລາວ
ຜູ້ປ່າວເປັນສັດຈະ                ບອກເບື່ອຄົນໂກງບ້ານ
ພວກລູກຫລານໃນໄສ້           ຫນອນໃນພຸງຂອງພໍ່ແມ່
ອັນນີ້ເຮົາມັກແທ້                  ຫນອນມູນເຊື້ອ..ໃຫ້ຈື່ຈໍາ 

ດອກຈໍາປາເລີ້ມແຍ້ມ           ໄສ້ອັກເສບເພາະມີຫນອນ
ມ້ອນຈະກີນໃບມອນ               ດັ່ງທີ່ເຄີຍມາແລ້ວ
ດອກຈໍາປາບານແລ້ວ             ຫນອນໃນພຸງຈະເຕີບໃຫຍ່
ຫນອນກີນໃສ້ເຕີບໃຫຍ່ແລ້ວ     ເປັນຜີເຊື້ອ ດອກຈໍາປາ..ທ່ານເອີຍ

ແນວເຮົາເປັນຈໍາປາແລ້ວ            ຂາວຫລືແດງກໍຫອມກີ່ນ
ຈື່ງຢາກຂໍໃຫ້ເພື່ອນ                   ຈໍາຄໍານີ້ໃສ່ໃຈ 
ຂ່າວກັບແດງປະສົມແລ້ວ             ຈໍາປາງາມ..ໄມ້ພັນໃຫມ່
ເປັນຈໍາປາ ທີ່ແກ້ກ້າ                  ເປັນພັນໄມ້ລູກປະສົມ..ເພື່ອນເອີຍ

(ຈົບ )
ບົດກະວີ- ອາໄລບ້ານເກີດ

ເມືອງລາວບ້ານເກີດຂ້ອຍ....ຂ້ອຍກໍຮັກເຫລືອຫລາຍ
ຕອນຕາຍກໍຍັງຄິດ... ຢາກຕ່າວຄືນມາຕາຍບ້ານ
ທີ່ຂ້ອຍຫນີລອຍຂ້າມ....ນໍ້າຂອງໄຫລໄປບ້ານເພີ່ນ
ຂ້ອຍຫນີໂຈນຫ້າຮ້ອຍ...ທີ່ມັນເຂົ້າຢືດແຜ່ນດີນ...ທ່ານເອີຍ

ໂຈນຫ້າຮ້ອຍທີ່ວ່ານີ້....ມັນຂັບໄລ່ພວກຄົນດີ
ທີສດີຄອງເມືອ.....ກວດສ້ຽນຫນາມໃຫ້ຫມົດກ້ຽງ
ອາຈານເອງກໍເຄີຍໄດ້ ...ຮຽນນໍາເຂົາຕອນຍັງຫນຸ່ມ
ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເວົ້າ.....ແຕ່ຄັນເວົ້າຢ່າເຮັດຕາມ...ເຂົາບອກ

ທີສດີຂີ້ສໍ້.....ຕົ໋ວະຕົ້ມເກ່ງເກີນຄົນ
ໂຊວຽດເປັນຄົນສອນ...ວຽດແກວ..ຄົນນໍາໃຊ້
ຫມໍໄກສອນເປັນພຽງຂ້ອຍ....ຫມາພານທີ່ໃຊ້ງ່າຍ
ແກວຊຸບລ້ຽງຕັ້ງແນ່ນ້ອຍ....ເພາະມັນນັ້ນ..ພໍ່ແມ່ແກວ...ທ່ານເອີຍ

ລູງພາກໍຖືກໃຊ້...ພຽງເປັນຫຸ່ນ..ຕາມຫລັກການ
ລາວຮູ້ດີເຕັມອົກ....ແຕ່ປາກຫຍັງບໍ່ມີໄດ້
ເພາະຢ້ານແກວມັນຂ້າ...ເຫມືອນລູກຊາຍຄົນກ່ອນ
ແກວຂ້າຕາຍຢູ່ຮ່ອງນໍ້າ...ລູງພາໄຫ້.ປາກບໍ່ດັງ

ລູກພາເປັນເຊື້ອເຈົ້າ...ເປັນນົກຕໍ່..Stalking...ຕາມທີສດີ
ກ່ອນຕາຍລາວຕັດຄໍາ...ສັ່ງລູກຫລານໃຫ້ລວມສູ້
ແຕ່ແນວລາວພວກມູນເຊື້ອ...ເປັນແນວແກວ..ກ້ຽງອ່ອຍຮ່ອຍ
ຄັນເຈົ້າເຫລືອພຽງເລັກນ້ອຍ...ມາໂຮມໄດ້ດອກຈໍາປາ...ທ່ານເອີຍ

ຂໍກັບມາເຂົ້າເຣື້ອງ...ເຣື້ອງຂ້ອຍຫ່ວງອາໄລລາວ
ຄັນທ່ານຍັງມີໃຈ.....ຫ່ວງນໍາ..ເຫມືອນຕົວຂ້ອຍ
ໃຫ້ເລີກຝອຍຢູ່ທັງມື້....ລົງມືທໍາກັນຈັກເທື່ອ
ໃຫ້ເຮັດຕາມທີ່ບອກຊີ້.....ກັດຟັນສູ້ຊ່ວຍກັນ

ຍຸທສາດເຮົາຕ້ອງຕັ້ງ.....ເປົ້າຫມາຍໃຫຍ່ເອົາເປັນຫລັກ
ຜະເດັດການທີ່ຄອງເມືອງ...ຕ້ອງໂຄ່ນລົງ..ບໍ່ເອົາໄວ້
ຫົນທາງດຽວທີ່ທໍາໄດ້..ສາມັກຄີຕ້ອງແຫນ້ນແກ່ນ
ເຫັນຕ່າງກັນ..ເຣື້ອງເລັກນ້ອຍ..ໃຫ້ໄລຖີ້ມຢ່າໃສ່ໃຈ...ທ່ານເອີຍ

ຄວາມອາໄລຄິດຫ່ວງບ້ານ...ຈະບັງເກີດ..ມີຄວາມຫມາຍ
ຫາກເຮົາໂຮມກັນທໍາ...ຂັບໄລ່ໂຈນຫນີແລ້ວ
ເຮົາຈະຄືນກັບບ້ານ.....ນອນຕອນຕາຍ...ຕາຫລັບແນ່ ຄັນໄລ່ໂຈນຍັງບໍ່ໄດ້.........ກັບຢາມບ້ານກໍພົບໂຈນ...ທ່ານເອີຍ
                      (ຈົບ)
  

Click here or on thumbnail for download:
Pasathipatai_PDF.pdf (PDF — 81 KB)
  
  
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ຫມົດແລ້ວເມືອງລາວ New song By Sith Dongdok
ອາຈານສິດ ໃຊ້ສຽງເພັງເປັນອາວຸດ ແທງໃຈດໍາພວກຜະເດັດການ ໃຫ້ ເຈັບປວດ ດີ້ນແດວໆ...!!ເພງໃໝ່ ສົດໆຮ້ອນໆຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ນັກປະພັນທັງຫລາຍຈົ່ງພາກັນອອກມາແຕ່ງ ເພງປຸກໃຈ ເຕືອນໃຈລາວຫລາຍໆແດ່!
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ແດ່ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ by Sith Dongdok
Special song dedicated to Sombath Somphone,the brave lao citizen.ສິດດົງໂດກ ແຕ່ງພິເສດ ແດ່ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ທີ່ ຖືກທາງການຜະເດັດການລາວຈັບໄປແບບປ່າເຖື່ອນ ໄຮ້ສິນທັມ ເຫັນຊີວິດຄົນຄືຜັກປາ!!
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ທວງສັນຍາ 18 ຂໍ້ Sith Dongdok
ສັນຍາແລະອະນຸສັນຍາ 18 ຂໍ້ ຢູ່ໃສ ?ວຽດນາມ ຂີ່ຄໍຢູ່ ຍັງກົ້ມຫົວ ວ່າພວກພັກລັດສລາດສ່ອງໃສ!!!
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Music - Khone Lao
ຄົນລາວ
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao music ຈູມມະລີຕ້ອນຮັບພໍ່ມັນມາທວງຫນີ້
Lao ຈູມມະລີຕ້ອນຮັບພໍ່ມັນມາທວງຫນີ້
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ໄກສອນ ຫລື ຫງຽນຟໄກສົງ Kaisone (Nguyen Cai Song)
ໄກສອນ ຫລື ຫງຽນຟໄກສົງ Kaisone (Nguyen Cai Song)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ບວງສວງອີ່ແດງ Souphanouvong
Souphanouvong
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
tho euy lao od.mp4
lao song,lao vodeo musicmusic by fasavang
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ລໍາລ່ອງປະວັດສາດການເມືອງລາວ by Sith Dongdok
ອາຈານສິດ ປ່ອຍຫມັດຫນັກແລ້ວເຂົ້າມູມອອກມາ ລຳເອງ
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ຂໍດ່າເພື່ອຊາດ by Sith Dongdok
ອາຈານສິດ ໃຊ້ສຽງເພັງເປັນອາວຸດ ແທງໃຈດໍາພວກຜະເດັດການ ໃຫ້ ເຈັບປວດ ດີ້ນແດວໆ...!!ເພງໃໝ່ ສົດໆຮ້ອນໆຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ນັກປະພັນທັງຫລາຍຈົ່ງພາກັນອອກມາແຕ່ງ ເພງປຸກໃຈ ເຕືອນໃຈລາວຫລາຍໆແດ່!
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ເງົາ ອັນ ຕະຣາຍ by Sith Dongdok
ເພງໃໝ່ຂອງສິດ ດົງໂດກ ເພື່ອເຕືອນສະຕິຄົນລາວບ້ານເມືອງກຳລັງຈະພິນາດ
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ແດ່ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ by Sith Dongdok
Special song dedicated to Sombath Somphone,the brave lao citizen.ສິດດົງໂດກ ແຕ່ງພິເສດ ແດ່ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ທີ່ ຖືກທາງການຜະເດັດການລາວຈັບໄປແບບປ່າເຖື່ອນ ໄຮ້ສິນທັມ ເຫັນຊີວິດຄົນຄືຜັກປາ!!
 
  Click on text to enlarge
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Monkey Talk ລິງປາກເປັນ
http://www.laoserixon.com/
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Talking Monkey2 ລິງປາກເປັນພາກສອງ
http://www.laoserixon.com/
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ຫມົດແລ້ວເມືອງລາວ New song By Sith Dongdok
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
2 ທັນວາ ວັນມະຫາອຸບາດ ລາວພິນາດ
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Music - Refugee Napho Camp
Refugee Napho camp, Thailand from 1981 to 1983 (at UNIT 16/19).(Originally from Wattay, Vientiane)
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Refugee ຊີວິດຄົນລີ້ພັຍ ໂດຍຄົມສັນ ຄຳສອນHD
http://www.laoserixon.com ຄົມສັນ ຄຳສອນ ແສດງສົດ ທີ່ເມືອງ South Sioux City Nebraska U.S.AAugust 21, 2010
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ເຮືອບໍ່ພາຍຢ່າເອົາຕີນປ້ານນ້ຳ
ປະຊາທິປະໄຕບົນເສັ້ນທາງດອກຈຳປາ ຄືປະຊາທິປະໄຕທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ແມ່ນປະຊາທິປະໄຕ ແບບໂຮງລະຄອນ ຊຶ່ງເປັນອຸປສັກ ໃນການໂຮມລາວເພື່ອສ້າງຊາດ
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
lao refugee
video music discribe how he escape from Laos
  
 ຄໍາເຕືອນພັຍ: ໂອກາສສຸດທ້າຍຂອງລາວ
ບັນດາທ່ານ ສາຍເລືອດລາວທັງຫລາຍ, ດຽວນີ້ປະເທດຊາດພວກເຮົາ ໄກ້ຈະເຖິງຈຸດອາວະສານແລ້ວ!.. ຂໍຢ່າຄິດວ່າ ຄວາມຈເຣີນທາງດ້ານ ວັດຖຸ ທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດ ''ລາວ''ຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຈະນໍາຊາດລາວ ພວກເຮົາກ້າວຂຶ້ນສູ່ຄວາມ ສີວິລັຍ, ແຕ່ມັນກົງກັນຂ້າມ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຊາດພວກເຮົາຍັງເຫລືອແຕ່ພຽງ ຊື່ວ່າ LAOS ແຕ່ ຄົນລາວຜູ້ມີເຊື້ອສາຍເລືອດລາວແທ້ໆ ຈະກາຍເປັນພົລເມືອງ ຊັ້ນສອງ ຢູ່ໃນ ມາຕຸພູມຂອງຕົນ. ພວກທ່ານລອງຄິດເບິ່ງຄັກໆ ແລະພິຈາຣະນາແບບເລິກໆເບິ່ງອີກໃໝ່...ວ່າສິ່ງນີ້ຈະກາຍເປັນ ຄວາມຈິງ ຫລືບໍ່?. ປີນີ້ແມ່ນປີ 2012, ຊົນຊາດແກວ ເຂົ້າມາເປັນ ພົລເມືອງລາວໃຫມ່ ເປັນລ້ານຄົນແລ້ວ ແລະພວກເຂົາເຂົ້າມາປັກຫລັກ ເປັນຖິ່ນເປັນຖານແບບຖາວອນ ຢູ່ໃນແຂວງພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ ເຕັມໄປຫມົດແລ້ວ ເຊັ່ນແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ສວັນເຂດ, ສາຣະວັນ, ອັຕປື. ພວກ ຫວຽຕ ພົລເມືອງ ລາວໃຫມ່ ນີ້ຢຶດເອົາຫມົດ ວິຊາອາຊີບຕ່າງໆຈາກຄົນ ລາວແທ້ ພວກເຮົາຈົນຫມົດ. ຄົນແກວ ເຂົ້າມາຢຶດເອົາປະເທດ ລາວ ຂອງພວກເຮົາ ຕາມແຜນການ " ຢຶດຄອງ ລາວ ແລະ ຂເມນ " ຂອງພັກ ຄອມມີວນິສຕ໌ ຫວຽຕນາມ. ສ່ວນທາງເຫນືອ ກໍ່ແມ່ນຄົນ ເຈັກ ເຂົ້າມາຢູ່ເຕັມຫມົດ. ພວກເຈັກ ເຂົ້າມາຢຶດຄອງເອົາ ປະເທດລາວ ຂອງພວກເຮົາ ຕາມແຜນການ ແຜ່ຂຍາຍ ອໍານາດ ຊາດໃຫຍ່ ຈີນ ຊຶ່ງແມ່ນການຈັດຕັ້ງຂອງ ຊາດແລະຣັຖບາລ ຈີນ. ປັດຈຸບັນນີ້ ສອງເຊື້ອຊາດ ນີ້ກໍາລັງແຂ່ງຂັນ ຢຶດຄອງປະເທດຊາດ ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຂົາ ຢຶດຈ່ອງ ແລະຄວບຄຸມຫມົດ ເສຖກິດ ການຄ້າ ທັງນ້ອຍແລະໃຫຍ່ ຂອງຊາດລາວເຮົາຫມົດ. ພວກເຂົາເຂົ້າ ຄຸມຕົວເມືອງໃຫຍ່ ນ້ອຍ ຕ່າງໆຂອງຊາດພວກເຮົາຫມົດແລ້ວ. ສ່ວນຄົນ ລາວແທ້ ພວກເຮົາຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ກໍ່ເປັນແຕ່ ຄົນຊັ້ນສອງ ຄືຊັ້ນຄົນ ທີ່ເປັນເຈົ້າເປັນນາຍ ເມິງໃຈຫລາຍກັບການຖືກ ຊຶ້ຈ້າງຈອບອອຍ ໂດຍຄົນຕ່າງຊາດ ທີ່ເຂົ້າມາໃຫມ່ ແລະປຸ້ນສະດົມເອົາ ຊັພໃນດິນ ສິນໃນນໍ້າຂອງ ຊາດລາວພວກເຮົາ. ພວກນີ້ ລືມຕົວ ຈົນລືມໄລ, ລະເຫລີງ ແລະດູຖູກ ຢຽດຢາມ ຄົນລາວ ຂອງຕົນ. ສ່ວນ ປະຊາຊົນລາວແທ້ ກໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຊົນຊັ້ນ ຜູ້ອອກແຮງງານຜລິຕ ແບບຂ້າທາດ ແລ້ວຂາຍຜລິຕຜົນໃຫ້ພວກຄົນລາວໃຫມ່ - ເຈັກ-ລາວ ຫລື ແກວ-ລາວ. ລູກຫລານຂອງ ຄົນລາວໃຫມ່.. ເຈັກລາວ ຫລື ແກວລາວ ຜູ້ຮັ່ງມີ ຍຸທ່າງໄດ້ຮັບ ການສຶກສາ ຮໍ່າຮຽນ ມີຄວາມຮູ້ຈາກມະຫາວິທຍາໄລ ຕ່າງປະເທດ. ສ່ວນຄົນລາວແທ້ ທຸກຈົນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຂາຍ ລູກແສ້ ຫລານສາວ ໄປເປັນ ແມ່ຈ່າງ ແມ່ເລງ ບໍາເຣີ ຄົນຕ່າງຊາດ ໃນທົ່ວ ເອເຊັຍ ຕາວັນອອກສຽງໃຕ້. ຖ້າຫາກສະພາບການ ແບບນີ້ ແກ່ຍາວໄປອີກ 10 ຫາ 15 ປີ, ພວກທ່ານຄິດແລະຄາດລ່ວງຫນ້າໄດ້ບໍ່ວ່າ ປະເທດລາວ ນັ້ນຈະຕົກຢູ່ໃນກໍາມືຂອງໃຜ? ລູກຫລານຂອງ ຄົນລາວ ກຸ່ມໃດ ຈະເຂົ້າມາກໍາກົງຈັກການປົກຄອງຂອງ ວົງການ ຮັຖບາລ? ລູກຫລານຂອງ ລາວແທ້ ຫລື ເຈັກລາວ ຫລື  ແກວລາວ ຫລື (ລາວ+ເຈັກ+ແກວ) ? ຍາມນີ້ ຍິ່ງກ່ວາຍາມໃດຫມົດ ທີ່ ຄົນລາວ, ສາຍເລືອດລາວ ທັງໃນແລະນອກ ທີ່ກະແຈກກະຈາຍ ລັ້ງເລ ແລະຖົກຖຽງ ໂຈມຕີກັນຢູ່ ທົ່ວທຸກມູມໂລກ ຄວນຫັນຫນ້າເຂົ້າມາຫາກັນ ຈັບມືຖືແຂນ ເປັນເອກພາບກັນ ຂ້ຽວລົງມື ກອບກູ້ເອົາ ປະເທດຊາດ ທີ່ກໍາລັງ ຈະຕົກສູ່ຄວາມຫາຍານະນີ້ ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ເທົ້າທີ່ຈະໄວໄດ້ ກ່ອນທີ່ຈະສວາຍເກີນໄປ.
ບໍ່ມີໃຜຈະເຂົ້າໃຈ ຮັກຄົນລາວ ຫລາຍກ່ວາຄົນລາວເຮົາ ເຂົ້າໃຈກັນ ແລະຮັກກັນ    
ບຸນພ້າຄົມ


Comment about the democracy movement Document download: 


Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Xeua Sai Khoi LAO By Kyvong.wmv
Xeua Sai Khoi LAO By Kyvong.wmv
  
 
Comment by Sithiphone Saysithideth
The Laos files from WikiLeaks underscored the country’s underdevelopment, endemic corruption in the bureaucracy and the fragile state of its environment. But we already know that. What makes the cables interesting is the kind of frankness that we don’t often get to see or hear from diplomats’ public statements.
For example, here’s how the US Embassy in Vientiane described the poor and unequal economic conditions in the country:
‘Although GoL (Government of Laos) ministers and officials with salaries of less than S75 per month sport villas and cars worthy of Monte Carlo, GDP per capita is still officially less than $400...Unemployment is epidemic, underemployment is endemic, crime is rising, and the investment climate is among the least hospitable in the world.
‘There is almost no rule of law or basic human freedom in Laos, and education is in the hands of a corrupt and ideologically hidebound ministry that uses ADB money to build a grandiose but unnecessary new ministry building while rural children sit on logs and try to remember what a teacher looked like.’
One report even declared a ‘direct consequence of decades of abuse of power is that there is no public trust’ and that ‘government officials are presumed to be corrupt unless proven otherwise.’
These corrupt officials apparently approved the implementation of several development projects that are hurting the poor:
‘Intent on giving an open door to some foreign investors, the government has few compunctions about trampling on its own citizens, ignoring their traditional lands and livelihoods and utter dependence on their environment for their survival. In the near-absence of meaningful rule of law, those affected are at the mercy of sometimes venal, usually uncaring, bureaucrats administering the land use system. As Laos’ reputation grows as an “easy” place for investors in sectors like hydropower, plantation forests and mining, more and more of Laos’ poorest citizens are likely to find themselves dispossessed of their traditional lands.’
It’s important to highlight that China, which shares land borders with Laos, is the biggest investor in northern Laos. It has cornered the big item land development projects which, according to WikiLeaks, have seriously damaged the environment. But would environmental preservation really still be a major concern if the investors were Americans and not Chinese?
Meanwhile, even the conduct of elections in Laos was indirectly criticized in the WikiLeaks cables
‘By-and-large, Lao citizens took the election seriously, as a matter of national pride. Voters were expected to show their regard for the electoral process. Women who showed up to polling stations wearing slacks or “improper” dress were sent home. In spite of the guarantee of a “secret” ballot, election officials were on hand to inspect each ballot to make sure the voters took their responsibility seriously and voted correctly.’

 


  
Buchtipp: „Streifzug durch Laos“ von Erik Lorenz
Erik Lorenz beschreibt Laos aus der Sicht eines Reisenden Studenten aus Deutschland. Seine unvoreingenommene Reisebeschreibung ist sowohl spannend als auch informativ. Teils witzig, teils dramatisch schildert Lorenz seine Reise mit seinem Freund Falk durch Laos. Die Schönheit von Laos, aber auch die Probleme des Landes werden eindrucksvoll beschrieben. Erik Lorenz beschreibt dabei nicht mit dem erhobenen Finger die Schattenseiten von Laos, sondern taucht ein in die Laotische Seele und schildert damit nicht nur seine Sicht von Laos, sondern auch die Sicht derer welche in Laos leben.  Ein fantastisches Buch für alle die Laos lieben oder Laos gerne kennen lernen möchten. Es ist ein Buch für Reiselustige oder Fans von echten Abenteuer Geschichten. Ein Buch was auch nicht versäumt vom Zauber, welcher den Reisenden in Laos packt zu erzählen.
-Marcus Wiese
Öffentlichkeitsarbeit ADL
 
Book Tip: "journey through Laos" by Erik Lorenz
Erik Lorenz describes Laos from the perspective of a traveling student from Germany. His unbiased itinerary is exciting as well as informative. Partly humorous, partly dramatic Lorenz describes his journey with his friend Falk through Laos. The beauty of Laos, but also the problems of the country are impressively described. Erik Lorenz describes not with the raised finger, the dark sides of Laos, but is immersed in the Lao soul and describes not only his view of Laos, but also the perspective of those who live in Laos. A fantastic book for all Laos’s loving people or would like to learn Laos know. It’s a book for traveler’s, or fans of true adventure stories. A book which is also not failed to tell the spell that grabs the traveler in Laos.
Marcus Wiese
Public Relations ADL
  
German language ISBN 978-3-94352808-04
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Poo Sang Larn by Sith Dongdok
Political Song ( new upload )
  
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Laos original National Anthem
Please sing this song together everyday.....der....kon Lao.
Text download:
Lao_national_flag.pdf (PDF — 73 KB)
  
ຊາດລາວຕັ້ງແຕ່ເດີມມາ ຂື້ນຊື່ລືຊາຢູ່ໃນອາຊີ
ຊາວລາວຜູກພັນໄມຕຼີ ຮ່ວມສາມັກຄີຮັກຫໍ່ໂຮມກັນ
ຮັກຊາດຮັກປະເທດເຮົາ ຮັກເຈົ້າປົກເກດເກສາ
ໂຮມຮັກຮ່ວມສາສນາ ແຕ່ບູຮານມາຮັກສາດິນແດນ
ບໍ່ໃຫ້ຊາດໃດມາລວນ ຮາວີຮົບກວນຍາດແຍ່ງຊີງເອົາ
ໃຜຂືນເຂົ້າມາລູ່ວຸ່ນວາຍ ສູ້ຈົນຕົວຕາຍຕ້ານທານສັດຕຼູ
ຊ່ວຍເຊີດຊູເລືອດເນື້ອເຊື້ອເຜົ່າ ຟື້ນຟູກູ້ເອົາບັນເທົາທຸກກັນ
 
 
Xat Lao Tang Tae Deum Ma, Keun Seu Leu Xa Yu Nay Asie,
Xao Lao Pouk Pan Maitri, Huam Samakkhi Hak Hoh Hoam Khen.
Hak Xat Hak Pathet Hao, hukJao Pok Ket Kesa,
Hoam Hak Huam Sasna, Tae Buhan Ma Haksa Din Dan.
Bo Hay Xat Day Ma Luan, Lavi Louk Kuan Gnat Gneng Xing Ao,
Pai Keun Khao Ma choun Vounvay, Sou Jon Tua Thay Than Tan Sattou,
Xuay Xeut Xou Luad Neua Xeua Pao, Fuen Fu Kou Ao Bantao Tuk Ken.
 
In the old days, our Lao people Were famous all over Asia.
Because the Lao Were united in love.
Still today, they love their people and country And rally around their leaders.
They preserve the religion of their fathers, And protect the soil of their ancestors.
They will never allow another nation to threaten them Or to occupy their territory.
Every enemy who enters their country find them ready to fight until death.
All together, they can restore the ancient glory of their blood, and they will stand together in the days of danger.
 
ຄວາມຫມາຍທຸງປະຈໍາຊາດລາວ
ແຜ່ນຜືນສີແດງ ຫມາຍເຖິງ ເລືອດຂອງຊາດລາວ ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ ສແດງເຖິງ ນໍ້າໃຈ ພລັງເອກພາບຄວາມຮັກແລະສາມັກຄີຊາດຢ່າງສູງສົ່ງ.ປົກປອງຊາດລາວ ແຜ່ນດິນລາວ ອໍານາດ ອະທິປະໄຕຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດທົ່ວທັງປະເທດ
ຮູບຊ້າງເຜືອກສາມສຽນ ( ຫົວ , ຊ້າງເອຣະວັນ) ຫມາຍເຖີງ ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ທີ່ປະກອບມສາມຕົວເມືອງໃຫຍ່
ສໍາຄັນ ຄື ອານາຈັກຫລວງພຣະບາງ , ອານາຈັກ ວຽງຈັນ ແລະ ອານາຈັກຈໍາປາສັກ.
ຄັນຫົມສີຂາວ ເກົ້າຖ້ານ ຫມາຍເຖິງ ຊາດ ສາສນາພຸທ ວິຣະບຸດ ຊາດລາວ( ຜູ້ປົກຄອງຊາດ,ກະສັດ, ປະທານປະເທດ )
ຫ້າແທ່ນ ສີຂາວ ຫມາຍເຖິງ ຣັຖທັມມະນູນ ແລະກົດຫມາຍ.
ສັງລວມຄວາມຫມາຍ: ຊາດລາວ ເປັນຊາດວິຣະຊົນ ຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ ຕໍ່ສູ້ຕ້ານສັຕຕູຕ່າງຊາດເຂົ້າມາຣາວີ ທໍາລາຍ
ຄວາມສງົບສຸກຂອງຊາດ, ປົກປ້ອງເຂດນໍ້າແດນດີນ ໄວ້ໃຫ້ແກ່ອະນຸຊົນລຸ້ນຫລັງໄດ້ສືບທອດຕໍ່ໆກັນ. ພົລເມືອງລາວ ແຕ່ເຫນືອເຖິງໄຕ້ ມີຄວາມເລື້ອມໃສທາງດ້ານສາສນາ ອະຣິຍະທັມອັນສູງສົ່ງຄວາມສາມັກຄີເປັນຈິດນຶ່ງໃຈດຽວສ້າງຊາດ ສ້າງສັງຄົມໃຫ້ຈເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ ຕາມຍຸກຕາມສມັຍຂອງການຂຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມ ວັດຖຸ ແລະ ເທັກນິກ ພົລລະເມືອງທຸກຄົນເຄົາຣົບແລະຢືນໃນພຶ້ນຖານ ຣັຖທັມມະນູນ ກົດຫມາຍຂອງຊາດ.
 
ພິເສດ: ເພັງຊາດຂອງ ສປປລາວ ບໍ່ແມ່ນ ເພັງຊາດລາວ ມັນແມ່ນເພັງສຽດເພື່ອທໍາລາຍຊາດລາວຊາດລາວ ( ຕົວຢ່າງ ບໍ່ໃຫ້ຝຸງຈັກກະພັດ ແລະພວກຂາຍຊາດ...... )


 click on text to open document 


click on Text to open lyrics
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Red Prince by Sith Dongdok
New upload by Sengdao 50Please read a parol of Red princegave before passing away in 1993
 
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Achan Sith Son Vixa 0001
Click on text to open document
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Sia Dai by Sith Dongdok.mpg
New upload - Political song
 
pamay_you_lao_mod_leow.mp3
Radion comment & Protest -song against the wood destruction.
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
 
Click on text to open lyrics
 ເຕືອນໃຈລາວ ອົພຍົບ
    ລາວເຮົາ ຫນີຈາກບ້ານ          ຄະນິງຮ່ຳພາຍຫລັງ ແດ່ເນີ
ພົງພັນລາວ                          ຖິ່ນເດີມເຂົາມ້າງ
ອົດສາທ້ອນ                           ໂຮມລາວໃຫ້ມັນແກ່ນ
ເພື່ອຈະລົບຕ່າວປີ້ນ                ຄືນບ້ານແຫ່ງເຮົາ ພີ່ນ້ອງເອີຍ
     ພີ່ນ້ອງ ເນົາເຂດກ້ວາງ         ທຸກແຫ່ງແດນໃດ ກໍດີ
ສຸຂ ທຸຂ ຫັຽງ                          ຢ່າລືມໄລບ້ານ
ລາວຫລັງພຸ້ນ                        ພໍຕາຍຍາກຍິ່ງ ແລ້ວເດ
ເຂົາເຂັ່ນຂ້າ                            ຄຸມແຄ້ນຂົ່ມເຫັງ ແທ້ນາ
     ນ້ຳຕາ ລາວລັ່ງລົ້ນ              ປຸນເລືອດໄຫລລິນ
ສຸດແສນເຈັບ                        ທັ່ງທວງທົນແຄ້ນ
ຄັນເຮົາ ຄອງຄອຍຖ້າ              ຫລາຍປີ ຊິເປັນອື່ນໄປແລ້ວ ລາວເອີຍ
ຢ້ານລາວ ຈົມແຈບພື້ນ          ເປັນຂ້ອຍຫມູ່ແກວ ຫັ້ນແລ້ວ
ສ. ຈອມສີ
Mansoly
Comment on RFA
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Phum Jai Tee Koed Pen Khon Lao
lao song Phum Jai Tee Koed Pen Khon Lao
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
LAO TRADITIONAL DANCE 2
 
 
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Bundestag2
Fr. Bounthone Chanthalavong- Wiese explains the German parliament to the Lao people. (C) Marcus Wiese
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Bundestag1
Marcus Wiese speaks about the German Parliament's system and his history. (C) Marcus Wiese
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Padek4Luv's Speech - Phounum LAO-Daeng Jorm Porm.wmv
Padek4Luv's Speech - Phounum LAO-Daeng Jorm Porm.wmv
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Laos original National Anthem
Please sing this song together everyday.....der....kon Lao.
 
 
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ລວມພລັງ by Sith Dongdok
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Khampheuy Viraxon.wmv
ເພງ ວິຮະຊົນລາວ
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Forest.wmv
ພາຍໃຕ້ການນຳພາອັນ "ບໍ່ສລາດສ່ອງໃສ"ຂອງພັກລັດ ປ່າໄມ້ເມືອງລາວໝົດໄປຍັງເຫລືອ ແຕ່ພຽງ 1/3 ເທົ່ານັ້ນ!!!!
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ຄວາມຝັນ ສາມຢ່າງ Sith Dongdok
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Samphan Dongdok.wmv
Lao political song
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Pitsana sata Vieng by Sith Dongdok
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ບໍ່ຮູ້ວ່າເອົາແນວຄິດມາຈາກໃສ,
****ມັນເປັນຕາເບີ່ງຢູ່, ແຕ່ໃຫ້ເອົາໄປຄິດເອົາເອງ*****
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Phou Num LAO-Daeng By Lao bayong - LAO song.wmv
Phou Num LAO-Daeng By Lao bayong - LAO song.wmv
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
paxathipatai_new_0001.wmv
Lao politiacal song by Sith Dongdok
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Kon Yak Ruay (Sith Dongdok)
Lao political song
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Yar Leum Khoun Xart by Ajarn S.Akhom - LAO song.wmv
Yar Leum Khoun Xart by Ajarn S.Akhom - LAO song.wmv
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
PARK KHON by Sith Dongdok - LAO song.wmv
PARK KHON by Sith Dongdok - LAO song.wmv
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Vientiane Barn Kerd Sith Dongdok
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Xieng Mieng Xieng Ya 2 (Sith Dongdok)
Lao political song
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
PooNam Fung TharngNee.wmv
ຜູ້ນຳລາວຜະເດັດການ ທີ່ສໍ້ໂກງກິນບ້ານກິນເມືອງ ທ່ານຕາຍແລ້ວເອົາໄປນຳບໍ່ໄດ້ດອກເຊົາສາ ບາບກັມນີ້ມັນຈະຕົກທອດເຖິງລູກເຖິງຫລານຂອງພວກທ່ານ
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao 100% by Sith Dongdok
Lao song by Sith Dongdok
                                                                         
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Won Lao_New vesion (Sith Dongdok)
Lao political song
                                            
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
LaoLing 2 by Lao Bayong - LAO song.wmv
LaoLing 2 by Lao Bayong - LAO song.wmv
                                                                  
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Jumpa Revolution_Lao.mp4
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
PhouNum Barn Khoi By Sith Dongdok - LAO song (4 LaoLing).wmv
PhouNum Barn Khoi By Sith Dongdok - LAO song (4 LaoLing).wmv
Track13
This song is for all ethnics Lao should get together join hand in hand and march shoulder to shoulder transforming mainstream of Lao to be strong as ever and no one excluded toward our target of victory in the near future.
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Track No 3
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Protestsong No.:09
This song is participating with revolution dorkchampa
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Hanoniphenkhonlaosso1
Protestsong from Australia
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Jumpa Revolution Remark
ຖແລງການຂອງ ຂະບວນການດອກຈຳປາ ກ່ຽວກັບຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ດຣ.ຄຳເຜີຍ ປານມະໄລທອງ ສສ.ສະພາປະຊາຊົນລາວ
  
 


Comments: