www.laoalliance.org - Dr.Bounthone at TV
Firmenname - Slogan
ຂ່າວການອອກຄຳເຫັນຂອງ ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ-ວີເຊີ  ປະທານ ພປລ ໃນ ທີວີ ລາວໂອເວີຊີ

  
Dr.Bounthone Chanthlavong-Wiese (President ADL) speeches at Lao Oversaes TV
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Mar 15 2015 (1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Mar 08 2015 (2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Mar 01 2015 (1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Feb 15 2015 (1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Feb 15 2015 (2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Feb 08 2015 (2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Feb 01 2015 (1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Feb 01 2015 (2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Jan 25 2015(1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Jan 25 2015(2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Corner Jan 21 2015 (1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Corner Jan 20 2015 (1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Corner Jan 19 2015
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Corner Jan 12 2015
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Jan 4 2015 (1)
Dr.Bounthone and Mr. Kad Ditthavong
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Dec 28 2014(1) ດຣ.ບຸນທອນ ບອກວ່າ ລັດທິ ມາກສເລນີນໃຊ້ບໍໄດ້...
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Dec 21 2014 (1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Nov 30 2014(1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Corner Nov 8 2014(1) ການປະທ້ວງ ຕໍ່ໜ້າສະຖານທູດ ສປປລາວ
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Corner Nov 8 2014 (2) ປະທ້ວງຕໍ່ໜ້າສະຖານທູດ ວຽດນາມ
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Corner Nov 1 2014
ຣາຍງານຂອງການປະຊູມດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ຈາກດອັກເຕີ້ ບຸນທອງ ຈາກເມືອງເຈເນວາ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ.
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas 10-19-2014(1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Corner 10-12-2014(1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas 10-5-2014(1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas 9-21-2014(1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Aug 24 2014(1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Corner Aug 16 2014
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas July 20 2014
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas July 6 2014(1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Jun 29 2014(1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Jun 15 2014(1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Jun 15 2014(2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Jun 8 2014(1)
ເຊີນຟັງ ດຣ.ບຸນທອນ ແລະ ນ້ອງ ນຸດມະນີ ແລະ ຫລານ ແມກສ
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Jun 8 2014 (2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Jun 1 2014(1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas 5-4-2014(1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Apr 20 2014 (1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Apr 13 2014 (1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Apr 13 2014(2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Apr 6 2014 (1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Apr 6 2014 (2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Mar 30 2014 (1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas Mar 16 2014 (1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Oversea TV March 2 2014 (1)
ການເປີດເຜີຍຂອງດອັກເຕີ້ບຸນທອນ ລະວ່າງຄອມູນີສ ຈີນ ກັບ ຄອມມູນີສ ແກວ ທີ່ ຈະຍາດ ເອົາຊັບສົມບັດ ແລະດິນດອນຕອນຫຍ້າຂອງປະເທດລາວ
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Feb 23 2014 (1)
ເຊີນຕິດຕາມ ຟັງຣາຍງານ ດຣ.ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Feb 2 2014 (1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Feb 2 2014 (2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Feb 2 2014 (2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Jan 26 2014 (2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Jan 19 2014 (1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Jan.11 2014(1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Dec 22 2013 (2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Dec 15 2013 (2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Dec 8 2013 (2)
ເຊີນຕິດຕາມການຣາຍງານການປະທ້ວງຢູ່ ປາຣີ ຂອງດຣ.ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Corner Dec 3 2013 (1)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Corner Dec 3 2013 (2)
ການປະທ້ວງ
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Nov 24 2013 (3)
ເຊີນຕິດຕາມ ດຣ.ບຸນທອນແລະຄະນະເລຂາສາຂາຝຣັ່ງເສດຣາຍງານການປະທ້ວງ ທີ່ນະຄອນປາຣີ ໃນວັນທີ 1 ທັນວາ ຢູ່ທີ່ Place Trocadero Paris ເພື່ອທຳການປະທ້ວງຣະບອບອຸບາດຄອມມຸຍນິດ ພັກດຽວໃນລາວ.
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Nov 24 2013 (2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Corner Nov 18 2013 (2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Nov 10 2013 (2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Nov 10 2013 (3)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Nov 3 2013 (2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Oct 27 2013 (3)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Oct 27 2013 (4)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Oct 20 2013 (1)
ເຊີນເບິ່ງຄະນະພັນທະມິດ ເມືອງ Lyon ປະເທດຝຣັ່ງເສດແລະ ດຣ.ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ ປະມານ ພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕມນລາວ
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Oct 20 2013 (2)
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Oct 12 2013 (1)
ເຊີນຟັງ ທ້າວ ສູລິຍາ ດ່າລາວນອກ ....
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Oct 12 2013 2)
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Oct 6 2013 (2)
www.laoalliance.org
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Oct 6 2013(3)
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Oct 6 2013(3)
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV September 29 2013 (3)
Alliance For democracy in LaosHohenlimburger Str. 120 58093 HAGEN,GermanyTel:011 49 2334 4444 668Chanthalavong@aol.com
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV September 15 2013 (2)
ເຊີນຕາມ ດຣ.ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ ປະທານ ພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV September 8 2013 1)
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Aug 25 2013 (2)
ເຊີນ ຕິດຕາມຟັງ ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ ປະທານ ພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV Aug 10 2013 1)
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV July 28 2013 (1)
WWW.ILAOTV.COM ເບິ່ງຣາຍການ ທີວີລາວໄດ້ແລ້ວ
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV July 28 2013 (2)
ເຊີນຕິດຕາມຟັງການຣາຍງານຂອງດຣ.ບຸນທອນ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມ ຢູ່ Lyons ປະເທດຝຣັ່ງເສດ
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Lao Overseas TV July 26 2013 1)