www.laoalliance.org - Events 2016
Firmenname - Slogan
The ADL activities at the UN in
New York, September 2016
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ADL Demo NY UN 2016
Sept. 23 2016. ADL demonstration for freedom in Laos. New York in front of the UN building.
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ADL Activities NY 2016
New York in Sept. 2016. The ADL activities in New York City at the United Nations. Report and inteviews by Marcus Wiese
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
Dr Bounthone at the Demonstration in NY
Demonstration for Human Rights in Laos. New York, UN building September 23 2016
 
The Alliance for Democracy in Laos at 

 
ACSC/APF 2016 – Timor Leste

 
 
  
ບັດເຊີນເຂົ້້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພປລ ຮ່ວມກັບອົງການພາຄີ, ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງລາວ ແລະ ຊຸມຊົນລາວ ໃນຢູໂຣບເພື່ອກະກຽມໃສ່ກອງປະຊຸມມວນຊົນອາຊຽນ ທີ່ປະເທດ Timor- Lesteສະຕຣາສບວກ 9 ກໍຣະກະດາ 2016  

ຮຽນເຊີນ: ທ່ານ ປະທານ ຫລື ຜູ້ຕາງຫນ້າ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງລາວ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກ, ຄະນະ ແລະ ສະມາຊິກ ພປລ , ອົງການພາຄີ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີນ້ອງລາວທຸກໆທ່ານ ທີ່ຮັກຊາດ ຮັກປະຊາທິປະໄຕ ໃນທົ່ວຢູໂຣບ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ທີ່ ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ.          

ເພືອເປັນການ ປຶກສາຫາລື, ການ ກະກຽມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃນການ ລະເມີດສິດທິມະນຸສ ໃນລາວ ເພືອ ສເນີຕໍ່ ກອງປະຊຸມພາກປະຊາຊົນ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ ປະເທດ  Timor- Leste ໃນຕົ້ນເດືອນ ສິງຫາ 2016 ນີ້ພວກເຮົາ ອົງການ ພັນທະມິຕເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ (ພປລ) ເຂດຢູໂຣບ ອັນມີ ປະເທດເຢັຽຣະມັນ, ຝຣັ່ງເສດ, ສວິສແລນ ແລະ ແອສປາຍໂຍນ ພ້ອມທັງອົງການພາຄີ ສະຫະພັນລາວ ຝຣັ່ງຢູໂຣບ  ຂໍຮຽນເຊີນ ທ່ານ ປະທານ ຫລື ຜູ້ຕາງຫນ້າ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຂອງລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ສະມາຊິກ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີ ນ້ອງລາວ ທຸກໆທ່ານ ທີ່ຮັກຊາດ, ຮັກປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມເປັນທັມ ໃນທົ່ວຢູ ໂຣບ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ເຂົ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມ ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ ເມືອ ສຕຣາສບວກ ປະເທດຝຣັ່ງເສດ ໃນວັນທີ່  9  ກໍຣະກະດາ  2016.

ສະຖານທີ່:         Salle de la Bruche                    Rue de la Bruche  67810  Holtzheim   

  ຊຶ່ງມີລາຍການດັ່ງນີ້:ພາກເຊົ້າ : 8:30- 12:00  ກອງປະຊຸມ ພາຍໃນ ພປລ ຢູໂຣບ      ເນືອໃນກອງປະຊຸມເພື່ອ ປຶກສາຫາລື, ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ວາງແຜນການ ສະເພາະຫນ້າ ຂອງ ພປລ ທົ່ວຢູໂຣບ 12:00-13:00  ຮັບປະທານອາຫານ ທ່ຽງຮ່ວມກັນ ພາກບ່າຍ:  
13:00- 17:00 :ກອງປະຊຸມ ເປີດກ້ວາງ ພປລ ຮ່ວມກັບອົງການພາຄີ, ການຈັດຕັ້ງ ຕ່າງໆ ແລະ ຊຸມຊົນລາວໃນທົ່ວຢູໂຣບ      
ເນືອໃນກອງປະຊຸມ: - ການກ່າວຄຳປາໃສ ຂອງ ຄະນະ ພປລ ຈາກ ປະເທດຕ່າງໆ , ຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການ ພາຄີ , ປະທານ ຫລື ຜູ້ຕາງຫນ້າການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງລາວ- ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນ  ຂອງ ຜູ້ຊົງຄຸນວຸທິ , ນັກປັນຍາຊົນ, ນັກຕໍ່ສູ້, ນັກເຄືອນໄຫວ  ແລະ ພໍ່ແມ່ ພີ່ນ້ອງລາວ   ກຽ່ວກັບ ບັນຫາການລະເມີດ ສິດທິມະນຸສ ໃນລາວ, ຫລັກຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ ຜູ້ກຳ ອຳນາດໃນ ສປປລາວ ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ ປະຊາຊົນລາວ, ບັນຫາຕ່າງ ຊາດ ເພື່ອນບ້ານ ຄອບຄອງລາວ ເຊັ່ນ ວຽດນາມ ແລະ ຈີນ, ຂໍ້ສເນີຕ່າງໆ ຕໍ່ກອງປະຊຸມມວນຊົນ ກຸ່ມອາຊຽນ ແລະ ຕໍ່ຜູ້ນຳກຸ່ມອາຊຽນ ໃນ ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງລາວ  ເພື່ອໃຫ້ເກີດມີການປຽ່ນແປງໄປສູ່ການປົກຄອງ ແບບປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເອກະຣາດຢ່າງສົມບູນ  ແລະ ການປະກອບຄຳເຫັນໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ  ຂໍ້ສເນີອື່ນໆ  ເພື່ອຫາທາງ ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງລາວ. 

ພາກແລງ:   ງານຣາຕຣີສໂມສອນ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າພາບຈັດໂດຍ ສາມະຄົມລາວ ພັດຖິ່ນທີ່ເມືອງ ສະຕຣາສບວກ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງ ຊຸມຊົນລາວປະເທດຝຣັ່ງ ແລະ ປະເທດເຢັຽຣະມັນ. 
 ລາຍການ:  ເລີ່ມແຕ່ເວລາ  19 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ                  - ມີການວາງສະແດງ ການປຸງແຕ່ງອາຫານລາວໃຫ້ແກ່ຊາວສາກົນ ຊາບ                  - ການຟ້ອນສະແດງສິນລະປະວັດທະນາທັມລາວ ຈາກ ພາກໃຕ້ປະເທດເຢັຽຣະມັນ                                                - ຄະນະວົງດົນຕຣີ ຈາກປະເທດຝຣັ່ງແລະ ເຢັຽຣະມັນ                  
                                       - ແລະ ລາຍການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນອື່ນໆ        
ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຂໍຮຽກເຊີນທຸກໆທ່ານ ສະລະເວລາອັນມີຄຸນຄ່າ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ງານຄັ້ງ ນີ້ດ້ວຍ.  

ພິເສດ:​  ບັນດາທ່ານມາຈາກທາງໄກ ທີ່ຕ້ອງການ ສະຖານທີ່ພັກເຊົາ ພວກເຮົາມີສະຖານທີ່ໃຫ້ທ່ານ ພັກຮ່ວມກັນ ກະຣຸນາ ຕິດຕໍ່ຫາຄະນະກັມະການຊາບກ່ອນຊ້າສຸດວັນທີ່ 5 ກໍຣະກະດາ ເພື່ອສະດວກ ໃນການກະກຽມ.ບ່ອນຕິດຕໍ່ຄະນະກັມະການທ້ອງຖິ່ນ:
-ທ່ານ : ວິຣະ ມິ່ງເມືອງ ,  ໂທຣ:   06-51 80 03 74 , Email: mmvira55@live.fr 
 - ທ່ານ ຄູມາລາ  ພົມມະວົງສາ,   ໂທຣ:  03-88 27 76 39 

ບ່ອນຕິດຕໍ່ຄະນະພປລ: ຝຣັ່ງເສດ: 
-   ທ່ານ ໂສວັດ ທົງສວັດ, ທີ່ ລີອົງ, ໂທຣ: 06-50 30 73 20,Email: thinan.t@laposte.ne          
-   ທ່ານ ປະຣາຢົ້ງ ຊະນະນິກອນ: 07-61 45 84 68          
-  ທ່ານ  ສີມອນ ຫນໍ່ບຸດອິນແປງ, ໂທຣ: 06-70 57 29 16          
-   ທ່ານ ບຸນເອື້ອງ ຈຸນລະມະນີ, ໂທຣ: 06-37 44 85 32          
-   ທ່ານ ສົມເພັດ ວັດທະນູ , ໂທຣ:  06-15 19 22 01,  Email: vatthanousomphet@gmail.com 
 ເຢັຽຣະມັນ:
-   ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ- ວີເຊີ , ໂທຣ: 02334-4444 668, Email:  chanthalvong@aol.com              -  ທ່ານ ດວງຕາ  ປັນຍານຸວົງ        ທີ່ເຢັຽຣະມັນ, ໂທຣ: 07309-92 7443,Email: douangta1@gmail.com      -  ທ່ານ ເຮືອງສັກ ພູນສວັດ,  ໂທຣ: 0152-28 97 18 03,Email: pheuangsak@yahoo.de-  -  -                 
- ທ່ານ ສີວິໄລ ຊຸມພົນພັກດີ, ໂທຣ: ໂທຣ: 4917640552458, Email: sivilay@live.de 
 ແອສປາຍໂຍນ:-   ທ່ານ ທາວັດ ພາວັນ, ໂທຣ: 0034-64 53 32 578                                                                                                                                            ທີ່ເຢັຽຣະມັນ , ວັນທີ່  8 ມິຖຸນາ 2016                                                                    ປະທານພັນທະມິຕເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ                                                                          ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ-ວີເຊີ

  

 The New Years Celebration of the Fa Ngum Association
 ADL and others together with the roal Lao family
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
  

ADL Protest at the US -ASEAN 
February 
 summit in Sunnyland , California
15 2016


Ms.Lottie from Washington State...

Posted by Seng Chidhalay on Mittwoch, 17. Februar 2016
 

ພັນທະມິດ ນຳທີມປະທ້ວງ Asean-US summit in Southern California 2-15-16

Posted by Seng Chidhalay on Dienstag, 16. Februar 2016
 

"Economic growth that is inclusive, creating opportunity for all; mutual security and the peaceful resolution of...

Posted by U.S. Department of State on Montag, 15. Februar 2016
 

เริ่มประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ นายกฯ เตรียมแถลงไทยสนใจร่วมหุ้นส่วนทีพีพี #ThaiPBS

Posted by ThaiPBS on Montag, 15. Februar 2016

President Obama & Choumaly making a speech at US - ASEAN meeting in Sunnylands CA.

Posted by Free Laos Campaign on Donnerstag, 25. Februar 2016
 

ແກວແດງ ຈົ່ງອອກຈາກລາວຢ່າງຮີບດ້ວນ3

Posted by Som Sacksy on Montag, 15. Februar 2016
 
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
 
  Protest Letters: