www.laoalliance.org - News
Firmenname - Slogan

The ADL at the European Institutions in StrasbourgZum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ADL Demonstration at the EP 06 17
ADL Demonstration in front of the European Parliament. June 12 2017.

Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
The ADL at the European Institutions 2017
ADL delegation at the European Parliament, European Council and the European Court. Prof. Joshua Cooper, Dr. Bounthone Chanthalavong- Wiese and Marcus Wiese. Interviews and comments about their work a...
  The ADL in WashingtonDC May 2017
ADL Delegation in Washington DC, May 2017. Visits at the US Senate, Radio Free Asia and voice of America. Interviews and Pictures
  ຄະນະພັນທະມິດ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ໃນລາວ ຢ້ຽມຢາມ ຫ້ອງຂ່າວ ວີໂອເອ
 ທ່ານ ຜູ້ຟັງ ທີ່ ເຄົາລົບ ໃນ ລາຍການ ຊີວິດ ຊາວ ລາວ ຂອງ ວີ ໂອ ເອ ມື້ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ໄດ້ຟັງ ການ ສຳພາດ ກັບ ດຣ. ບຸນ ທອນ ຈັນທະ ລາ ວົງ ປະທານ ອົງການ ພັນທະ ມິດ ເພື່ອ ປະ ຊາ ທິປະ ໃຕ ໃນ ລາວ ເນື່ອງໃນ ໂອກາດ ພາ ຄະນະມາຢ້ຽມຢາມ ຫ້ອງ ຂ່າວຂອງ ວີ ໂອ ເອ. ກ່ອນ ໜ້າ ນັ້ນ ດອກ ເຕີ ບຸນ ທອນ ໄດ້ ໄປ ຢ້ຽມຢາມ ບັນດາ ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ກາ ນາ ດາ ທີ່ ນະ ຄອນຫລວງ Ottawa ແລະກະຊວງ ຕ່າງປະ ເທດ ສະຫະລັດ ພ້ອມ ດ້ວຍ ບັນດາ ສະມາ  ຊິກ ສະພາຕໍ່າ ແລະ ສະພາ ສູງ ສະຫະລັດ ເພື່ອ ລາຍ ງານສະພາບຄວາມ ເປັນ ຫ່ວງ ຢູ່
ໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງ ກິ່ງ ສະຫວັນ ຈະ ນຳລາຍລະອຽດ ມາສະ ເໜີ ທ່ານ.
ເຊີນຟັງການສຳພາດ ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ ປະທານອົງການພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ.
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
 ສະບາຍດີ ທ່ານ ຜູ້ ຟັງ ທີ່ ເຄົາລົບ ດຣ. ບຸນ ທອນ ພ້ອມ ດ້ວຍ ຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມ ຢາມ ຫ້ອງ ຂ່າວ ຂອງວີ ໂອ ເອ ເພື່ອ ແບ່ງປັນຈຸດປະສົງຂອງການເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ  ອົງການ ພັນທະ ມິດ ເພື່ອ ປ ຊາ ທິປະ ໄຕ ໃນ ລາວກັບພວກເຮົາ. ກ່ອນເດີນທາງ ມານະຄອນ ຫລວງ ວໍຊິງ ຕັນ ດຣ. ບຸນ ທອນ ພ້ອມ ຄະນະ ໄດ້ ພົບ ປະ ກັບ ບັນດາ ຜູ້ ແທນ ສະພາ ກາ ທີ່ ນະຄອນ Ottawa ແລະ ໄດ້ ລາຍງານ ເຖິງ ສະພາບ ກາ ນຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ຫລັງ  ຈາກ ນັ້ນ ດຣ. ບຸ ນທອນ ກໍໄດ້ ເດີນທາງ ມາສະຫະລັດ ແລະ ໄດ້ ພົບ ປະກັບເຈົ້າໜ້າ ທີ່ ກະ ຊວງ ຕ່າງປະ ເທດ ສະມາຊິກ ສະພາ ສູງ ແລະ ສ ະພາ ຕໍ່າ ຈຳນວນ ນຶ່ງ ຊຶ່ງ ດຣ. ບຸນ ທອນ ເລົ່າສູ່ວີ ໂອ ເອຟັງ ດັ່ງ ນີ້:
ເຊີນຟັງການສຳພາດ ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອົງການ ພັນທະ ມິດເພື່ອ ປະຊາທິປະ ໄຕ ໃນ ລາວ ເປັນ ອົງການ ເອກ ກະ ຊົນ ອາສາ ສະ ໝັກ ທີ່ ບໍ່ ຫວັງ ຜົນ ກຳ ໄລ ໄດ້ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ ມາ ໃນ ປີ 2009 ທີ່ ປະ ເທດ Belgium ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ  ນີ້ ດຣ. ບຸນ ທອນ ເປັນ ປະທານ ແລະ ມີຫ້ ອງການ ຕັ້ງ ຢູ່ ປະ ເທດ ເຢຍຣະມັນ. ນອກ ນັ້ນ  ຍັງ ມີ ສາຂາ ຢູ່ເຈັດ ປະ ເທດ ຄື ເຢຍຣະມັນ ຝຣັ່ງ ນິວຊີ ແລນ ກາ ນາ ດາ ສະຫະລັດ ອອສ ເຕຣເລຍ ແລະສະເປນ. ອົງການ ພັນທະ ມິດ ເພື່ອ ປະຊາທິ ປະ ໄຕ ໃນ ລາວ ມີ ຈຸດ ປະສົງໃນ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວເປັນ ປາກ ກະບອກ ສຽງ ຕິ ດຕາ ມ ເບິ່ງການປົກຄອງ ຊິວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ຂອງ ປະຊາຊົນ ໂດຍ ສະ ເພາະເພື່ອກົດ ດັນ ໃຫ້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາ ວ ປັບປຸງ ແລະແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ຕ່າງໆ ຂອງ ປະຊາຊົນ ລາວ. ນັບ ແຕ່ ອົງ  ການພັນທະ ມິດ ໄດ້ ຕັ້ງ ຂຶ້ນມາ ເປັນ ເວລາ 8 ແລ້ວ ວີ ໂອ ເອ ໄດ້ ສອບຖາມ ເຖິງ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ຂອງການ ປະຕິບັດ ງານເທົ່າ ທີ່ ຜ່ານ ມາ ແລະ ຜົນງານ ການເຄື່ອນ ໄຫວ ເປັນ ມາ ຢ່າງ ໃດແດ່ ຊຶ່ງ ດຣ. ບຸນ ທອນ ໄດ້ ໃຫ້ ຄວາ ມ ເຫັນ ດັ່ງ ນີ້
ເຊີນຟັງການສຳພາດ ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ກ່ຽວກັບຈຸດ ປະສົງ ຂອງ ການເດີນທາງ ມາປະ ເທດ ກາ ນາ ດາ ແລະ ສະຫະລັດ ພ້ອມ
ຄະນະ ຄັ້ງນີ້ ດຣ. ບຸ ນທອນ ໄດ້ກ່າວ ເຖິງ ຈຸດປະ ສົງຕໍ່ ວີ ໂອ ເອ ວ່າ:
ເຊີນຟັງການສຳພາດ ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
 ອົງການ ພັນທະ ມິດ ເພື່ອ ປະຊາທິປະ ໄຕ ໃນ ລາວ ມີ ສະ ມາ ຊິກ ແລະ ເຄືອຄ່າ ຍຢູ່ ທັງ ໝົດ
ເຈັດ ປະ ເທດ ທົ່ວ ໂລກຊຶ່ງ ດຣ. ບຸນ ທອນ ໄດ້ ອະທິບາຍ ສູ່ ຟັງ ວ່າ:
ເຊີນຟັງການສຳພາດ ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
 ນັບ ແຕ່ ປະຊາກອນ ລາວ ໄດ້ ເຂົ້າ ມາ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ຢູ່ ປະ ເທດ ທີ່ ສາມ ທົ່ວ ໂລກ ເປັນເວລາ ດົນ ກວ່າ ສີ່ ທົດ ສະ ວັດ ຜ່ານ ມາ ບັນດານັກ ການ ເມືອງ ເຊື້ອສາຍ ລາວ ຈຳນວນ ນຶ່ງ ຍັງ ບໍ່ ລົດ ລະ ຫລົງ ລືມ ແລະຍັງ ມີ ຄວາມ ເປັນ ຫ່ວງ ຕໍ່ ບ້ານ ເກີດ ເມືອງນອນ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. ປັດ ຈຸ ບັນ ນີ້ຢູ່ ໃ ນສະຫະລັດ ແລະ ຢູ່ ປະ ເທດ ຕ່າງໆທົ່ວ ໂລກ ມີ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ການເມືອງ  ຂອງ ປະຊາ ຄົມເຊື້ອສາຍລາວຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ ແລະຮວມຢູ່ ໃນ ນັ້ນ ກໍ ແມ່ນ ອົງການ
ພັນທະ ມິດເພື່ອ ປະຊາທິປະ ໄຕ ໃນ ລາວ ທີ່ ເປັນ ອົງ ນຶ່ງ ນຳພາ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ເປັນ  ປາກ ກະບອກ ສຽງດ້ານ ການ ເມືອງ ມາ ເປັນ ໄລຍະໄລຍະ. ນະຄອນຫລວງ ວໍ ຊິງ ຕັນ  ເມືອງ ເອກ ຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ ຕັ້ງ ໂຮງການ ລັດຖະບານກາງ ລັດຖະສະພາ ແລະ ສະຖານ ທູດຕ່າງໆ ຂອງ ໂລກ ໄດ້ ເປັນ ເວທີ ເປີດ ກວ້າງ ຢ່າງ ເສລີ ປະຊາທິປ ະ ການ ປາກ ເວົ້າ ໃຫ້ ແກ່ ບັນດາ ນັກ ເຄື່ອນ ໄຫວທຸກ ພັກ ຝ່າຍຢູ່
ດຣ. ບຸນ ທອນ ຈັນທະ ລາ ວົງ ວີ ເຊີ ໄດ້ ກ່າວ ມ້ວນທ້າຍ ແລະ ຝາກ ຄວາມ ຮຽກຮ້ອງ
ມາ ຍັງ ພີ່ນ້ອງ ເຊື້ອສາຍ ລາວທີ່ຢູ່ທຸກຫົນ ແຫ່ງດັ່ງ ນີ
ເຊີນຟັງການສຳພາດ ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
 ນັ້ນ ແ ມ່ນການ ສຳພາດກັບ ດຣ. ບຸນ ທອນ ຈັນທະ ລາ ວົງ ວີ ເຊີ ພ້ອມ ດ້ວຍ ຄະນະ ທີ່ ໄດ້ ມາ ຢ້ຽມຢາມ ຫ້ອງຂ່າວຂອງ ວີ ໂອ ເອ ພະແນກພາສາລາວ.

ADL activities in Ottawa (Canada)
 Demonstration and Training, May 2017
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ADL Demonstration Canada 05 2017
ADL demonstration for democracy in Laos. report and interwiev with Prof. Joshua Cooper. Ottawa, Canada, May 14 2017
  
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ADL Training Ottawa 05 2017
ADL Human Rights Training in Ottawa, Canada with Prof. Joshua Cooper (Hawaii Institute for Human Rights) on May 24 2017
  ສະບາຍດີ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງລາວ ທຸກໆທ່ານ ທີ່ຮັກຊາດ ຮັກປະຊາທິປະໄຕ ໃນທົ່ວໂລກ  ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາທ່ານ ຄະນະ ແລະ ສະມາຊິກ ພປລ ແລະ ຈາກອົງການ ພາຄີ ພປລ ນັບທັງຈາກ ການຈັດຕັ້ງອື່ນໆຂອງລາວ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເອກະຣາຊຂອງຊາດລາວ ທີ່ັນັບຖື

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ປີໃຫມ່ ສາກົນ2017  ເຂົ້າມາເຖິງນີ້ ພວກເຮົາ ໃນນາມ ຜູ້ຕາງຫນ້າ ພປລ ໃນທົ່ວໂລກ ຂໍອວຍພອນ ແກ່ທ່ານ ແລະ ຍາດຕິເພື່ອນມິຕ ພ້ອມທັງເພື່ອນຮ່ວມອຸດົມການ ຈົ່ງມີ ສຸຂພະາບເຂັ້ມແຂງ ປາສະຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບດ ຈົ່ງປະສົບແຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ
ຂໍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເຣັດຕາມຄວາມມຸ້ມຫວັງ ທຸກປະການ, ຂໍໃຫ້ ເປັນປີທີລາວເຮົາຜູ້ຮັກຊາດ, ຮັກຄວາມເປັນທັມ ແລະປະຊາທິປະໄຕ ຈົ່ງເປັນພະລັງອັນເຂັ້ມແຂງ ທີ່ສາມາດພັກດັນໃຫ້ເກີດການປຽ່ນແປງໃນລາວ ໄປສູ່ ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະຣາຊຂອງຊາດ ຢ່າງສົມບູນ


ພ້ອມກັນນີ້ ເຊີນຕິດຕາມຂ່າວວີດີໂອ ທີວີ ຄະນະ ພັນທະມິຕເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ຈາກທົວ່ໂລກ ກ່າວ ອວຍພອນ ປີໃຫມ່ສາກົນ 2017 
ດ້ວຍຄວາມນັບຖື

ຜູ້ຕາງຫນ້າ ພປລ
ດຣ.ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ-ວີເຊີ

Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 01
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 02
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 03
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 04
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 05
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 06
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 08
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 09
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 11
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 12
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 13
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ30 December 2016 14
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 15
Zum Einsehen benötigen Sie Flash Player.
ອ່ວຍພອນປີໃໝ່ຈາກພັນທະມິຕ 30 December 2016 16