²ñ­ê½-´ò-ª-À²ˆº-¯½§¾êò¯½-Ī-í-쾸

ALLIANCE  FOR  DEMOCRACY  IN  LAOS

Alliance pour la Démocratie au Laos

Lethmather Str. 71
58119 Hagen
Germany

 
The ADL events in the USA, May 3 to 4 2013, Washington and New York

Lao people abroad has demonstrated in front of the Lao and Vietnamese embassies in Washington DC, May 4 2013

People cries for freedom and independece

ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຂອງບັນດາການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງລາວ ແລະ ຊຸມຊົນລາວຜູ້ຮັກຂາດຮັກປະຊາທິປະໄຕທີ່ມາຈາກທົ່ວໂລກ  ຢູ່ຕໍ່ຫນ້າສະຖານທູດ ສປປລາວ ແລະ ສະຖານທູດວຽດນາມ ທີ່ ວໍຊິງຕັນດີຊີ ຄັ້ງວັນທີ່ 4 ພຶສະພາ2013 

ລາວນອກປະເທດ ຮຽກຮ້ອງເອົາສິດເສຣີພາບ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະຣາດຂອງຊາດລາວ